Haagse Binckjes

Haagse Binckjes

individuele werkunits 

opdrachtgever: eigen initiatief 
locatie: De Besturing, Den Haag
jaar: oktober 2010
fase: prototype

De HAAGSE BINCKJES zijn individueel te gebruiken units voor zelfstandige ondernemers die als een verzameling huisjes in een grote lege ruimte staan. 

De HAAGSE BINCKJES vormen samen een collectief waarin mensen met verschillende disciplines hun beroep uitoefenen, door elkaar te helpen en te motiveren.

De HAAGSE BINCKJES zijn verrijdbaar, makkelijk onderling te schakelen en daardoor te gebruiken wanneer er meerdere mensen samenwerken.

De HAAGSE BINCKJES hebben het uiterlijk van een kas en vormen samen een dorp of stad met een centraal plein waar bijvoorbeeld een grote lunchtafel of banken ten behoeve van een presentatie kunnen staan.

HAAGSE BINCKJES zijn een goedkope werkplek, flexibel in de verhuur en zijn individueel te verwarmen. De panden waarbinnen de BINCKJES staan zijn met een zeer beperkte ingreep geschikt te maken om een verzameling HAAGSE BINCKJES onderdak te bieden.

 

  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes
  • Haagse Binckjes